Start
O nas
Zakres usług
Aktualnosci
Praktyka
Praca
Wspolpraca
Kontakt

Formami pomocy prawnej są w szczególności:

Zastępstwo stron w postępowaniu przed sądami oraz organami
administracji publicznej

Reprezentacja strony przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika ma częstokroć zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Współczesny proces sądowy wymaga bowiem szczególnej aktywności stron. Dla dokonania pewnych czynności procesowych, częstokroć przewidziane są terminy, po upływie których nie jest już możliwe skuteczne dokonanie danej czynności. Szczególnie widoczne jest to w postępowaniach gospodarczych (prekluzja dowodowa) oraz przy zaskarżaniu orzeczeń (terminy dla złożenia wniosków o sporządzenie uzasadnienie rozstrzygnięcia zapadłego w sprawie, terminy dla wniesienia środków zaskarżenia). Przy takiej formie współczesnych procedur strona najczęściej nie jest w stanie poradzić sobie bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Sytuacje takie mają miejsce nie tylko w postępowaniach przed sądami ale coraz częściej, także w postępowaniach przed organami administracyjnymi.
Oferujemy profesjonalną reprezentację w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej w każdej sprawie i na każdym etapie. Zastępstwo procesowe poza bezpośrednią reprezentacją na posiedzeniach i rozprawach, obejmuje także sporządzanie i wnoszenie wszelkich pism, jakie wiążą się z danym postępowaniem (pozwy, wnioski, sprzeciwy, zarzuty, zażalenia, skargi, apelacje, odwołania, skargi kasacyjne itd.).

biuro@kancelaria-krol.pl