Start
O nas
Zakres usług
Aktualnosci
Praktyka
Praca
Wspolpraca
Kontakt

Formami pomocy prawnej są w szczególności:

Windykacja wierzytelności
Windykacja wierzytelności obejmuje przewidziane prawem działania, mające na celu skuteczne odzyskanie przez wierzyciela swych należności od dłużnika. W początkowej fazie windykacja polega na bezpośrednich negocjacjach z dłużnikiem, zmierzających do znalezienia możliwych do zaakceptowania przez obie strony form zaspokojenia wierzytelności. W przypadku braku możliwości odzyskania należności na etapie przedsądowym oferujemy pomoc prawną w odzyskaniu wierzytelności na drodze sądowej, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym. Pomagamy także wierzycielom posiadającym już orzeczenia sądu bądź inne tytuły, z których wynika obowiązek zapłaty należności przez dłużnika.
Oferujemy nadto opracowania wewnętrznego systemu windykacji w firmie, dostosowanego do profilu działalności danego przedsiębiorstwa. System ten ma zapewnić skuteczny monitoring płatności przeterminowanych, ich kontrolowanie oraz podejmowanie przewidzianych prawem działań, zmierzających do odzyskania należności oraz ochrony wierzytelności przed ich przedawnieniem.

biuro@kancelaria-krol.pl